Kamis, 26 Juni 2008

Melihat Orang dari Kentutnya

Cirine WONG Seko ENTUTE === 
 
1) Wong sing ORA JUJUR 
  Wong sing nek ngentut terus nyalahke wong liyo. 
 
2) Wong GOBLOG 
  Wong sing ngempet ngentut sampai jam-jam an. 
 
3) Wong sing JEMBAR WAWASAN'E 
  Wong sing ngerti kapan kudu ngentut. 
 
4) Wong sing SENGSORO 
  Wong sing pengin banget ngentut ning ora iso ngentut. 
 
5) Wong sing MISTERIUS 
  Wong sing nek ngentut wong liyo ora ono sing ngerti. 
 
6) Wong sing GUGUPAN 
  Wong sing ujug-ujug nyetop entute nek pas lagi ngentut. 
 
7) Wong sing PERCOYO DIRI (PD) 
  Wong sing ngiro nek entute dhewe ambune mesti wangi. 
 
8) Wong sing KEJEM (SADIS) 
  Wong sing nek ngentut terus dikibasno nang koncone. 
 
9) Wong sing ISINAN 
  Wong sing nek ngentut terus ke'isinan dhewe. 
  Wong sing nek ngentut ora muni ning terus rumongso isin
 
10)Wong sing STRATEGIS 
  Wong sing nek ngentut ning ngarep'e wong lio iso nylamurke entut'e 
  nganti wong lio ora kepikiran maneh. 
  Wong sing nylamuke entut-e khanti ngguyu cekakakan
 
11)Wong sing BODHO 
  Wong sing nek bar ngentut terus (ngunjal)ambegan njero-njero dienggo 
  ngganti entute sing metu. 
 
12)Wong sing GEMI 
  Wong sing nek ngentut metune diatur sethithik-sethithik. 
  Wong CENTHIL

Wong sing nyadhangke entut-e (nek ngentut diencret thithik-thitik)
 
13)Wong sing SOMBONG 
  Wong sing seneng ngambu entute dhewe. 
 
14)Wong sing RAMAH 
  Wong sing seneng ngambu entute wong liyo. 
 
15)Wong sing ORA RAMAH (ORA SENENG SRAWUNG)
  Wong sing nek ngentut malah mendhelik lan ngamuk-ngamuk. 
  
16)Wong sing KEKANAK-KANAKAN 
  Wong sing senenge ngentut nang njero banyu ben iso ngematno munine 
  blekuthuk-blekuthuk. 
  Wong "AKUATIK" (iki boso jowone opo ya?)

Wong sing seneng ngentut nang njero banyu ben-e muni "blekuthuk-
  blekuthuk"
 
17)Wong sing ATLETIS 
  Wong sing nek ngentut karo ngeden. 
 
18)Wong JUJUR 
  Wong sing ngakoni nek awak'e bar ngentut. 
 
19)Wong PINTER 
  Wong sing iso niteni ambune entute wong lione (tanggane). 
 
20)Wong SIAL 
  Wong sing dientuti terus karo wong lio. 
 
21)Wong sing KURANG KONTROL DIRI 
  Wong sing nek ngentut mesthi katutan ampase. 
 
22)Wong sing ORA IKHLAS 
  Nggak mambu entute dewe, wong liya sing mambu muring-muring. 
 
23)Wong sing GEMI 
  Wong sing menowo ngentut, metune swara entut di endat-endat dadi 
  ping 7. 
 
24)Wong sing SOK AMAL 
  Wong sing menowo ngentut, metune di brolno, sak ampase. 
 
25)Wong RA NGGENAH 
  Angger ngentut silite ditempeli terompet, ben saya banter swarane. 
 
26)Wong RA UMUM 
  Yen ngentut dilagokake. 
 
27)Wong PENSIUNAN PRAJURIT 
  Yen ngentut dipenggak-penggak, kareben swarane kaya unining bedil. 
 
28)Wong RA SABARAN 
  Wis ngueden methuthut ra muni entute malah bole sing metu. 
 
29)Wong SOLO/YOGYA (mohon maaf untuk yang sering ke Solo!) 
  Entute aluun banget, dawa lan sajak ndandang gulo. 
 
30)Wong RADUWE GAWEAN 
  Ndiskusekake soal entut (kayata sing maca). 
 
Tambahan: 
  Wong GENDHENG/KURANG GAWEAN: 
  Wong sing ngamati ciri-cirine wong liya saka carane ngentut!! 

Tidak ada komentar: